Schoolgids 2016-2017
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
Inspectierapport 2016 

Laatst bijgewerkt: 18-02-2017
Wat: Beginpagina
Copyright: obs De Noordster
In 2017 wordt onze website
helemaal verbouwd ! ! !

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Vrijdag 24 februari: Vastenavendoptocht door de wijk vanaf ongeveer half 2 ! ! !  Da's d'n aard van 't beesje ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T  O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Tafels oefenen
Staal Spelling filmpje
Spreekbeurten

Nieuwsbrief 7 
KOM Kinderopvang 
Actualiteit 
Info over inloop 
Hoofdluis   

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

donderdag
16 maart:
Informatieavond
over
Kanjertraining
(19.30-21.00)