Schoolgids 2016-2017
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
Inspectierapport 2016 

Laatst bijgewerkt: 05-12-2016
Wat: Nieuwsbrief 5 met bijlage
Copyright: obs De Noordster
 

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

Op 2 december was Sinterklaas op De Noordster ! ! !   Zie Fotoboek voor alle foto's ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T  O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Tafels oefenen
Staal Spelling filmpje
Spreekbeurten
 

Nieuwsbrief 5 
Scharrelkids 
MR 
Actualiteit 
Ouderraad 2016-2017 
Hoofdluis 
   

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

Donderdag
22 december:
Kerstviering