Schoolgids 2016-2017
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
Inspectierapport 2016 

Laatst bijgewerkt: 16-01-2017
Wat: Beginpagina
Copyright: obs De Noordster
In 2017 wordt onze website
helemaal verbouwd ! ! !

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

ATTENTIE: op donderdagavond 16 maart is er een informatieavond over Kanjertraining ! ! !   Zet het alvast op de kalender ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:    
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Tafels oefenen
Staal Spelling filmpje
Spreekbeurten
 

Nieuwsbrief 6 
Actualiteit 
Info over inloop 
Workshops van KOM 
Hoofdluis   

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop