Schoolgids 2016-2017
Informatiebulletin
Kleuterinfobulletin
Nieuwsbrieven
Actualiteit
Kanjertraining
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Fotoboek
Inspectierapport 2016 

Laatst bijgewerkt: 26-08-2016
Wat: Beginpagina

Copyright: obs De Noordster
 

 


Welkom op de website van

Openbare Basisschool
 "De Noordster"

Groenplaats 32 / Postbus 151
4600 AD  Bergen op Zoom
telefoon: 0164 256801
noordster@stichtingsom.com

De website is bijgewerkt met alle belangrijke informatie voor het nieuwe schooljaar ! ! !   Wij wensen iedereen een fijne vakantie ! ! !

Inloopavond in alle groepen: donderdag 8 september van half 7 tot half 8 ! ! !   Hoofdluiscontrole op woensdag 7 september ! ! !

De laatste wijzigingen:  Service:   L E T   O P
Kind Centrum
De Vuurtoren
Schoolbestuur
Belangrijke data
Noordsterlied
Routebeschrijving
Tafels oefenen
Spreekbeurten
 

Schoolgids 2016-2017 
Nieuwsbrief 15 
Actualiteit 
Zomerspelen 
Social Media tips 
   

  

Kinderboeken kopen
via De Noordster

Webshop Libris (Quist)
Klik op de knop

Vakantierooster
2016-2017
Klik hier